ร้านเสริมสวยเตรียมลุ้น!! มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2


ร้านตัดผม ตัดผมเดลิเวอรี่ ที่ทางรัฐได้อนุญาตให้สามารถเปิดร้านบริการลูกค้าได้เเล้วตั้งเเต่วันที่ 4 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ล่าสุดเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้อัปเดตเรื่องมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ดังนี้

 8-12 พฤษภาคม 2563 รับฟังความคิดเห็น
13 พฤษภาคม 2563 ประเมินผลมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 ซักซ้อมความเข้าใจ
 14-15 พฤษภาคม 2563 ยกร่างข้อกำหนด พื้นที่ทดลองเปิด

หากผ่านเเล้ว 17 พฤษภาคม 2563 จะมีการเริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยอาจจะรวมไปถึงธุรกิจประเภทร้านเสริมสวย ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ

Related Post